KẾ HOẠCH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

GoMoney sẽ so sánh tỷ lệ chi tiêu thực tế của bạn với tỷ lệ chi tiêu khuyến nghị 50/30/20 của Elizabeth Warren để bạn có thể đánh giá lại và cải thiện cách phân bổ chi tiêu hàng tháng hiện nay. Bên cạnh đó, dựa vào khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính của bạn, GoMoney sẽ gợi ý thêm cho bạn cách phân bổ tài sản đầu tư để bạn có thể tối ưu lợi nhuận với mức rủi ro tối thiểu."

THÔNG TIN CÁ NHÂN

NHU CẦU ĐẦU TƯ

CHI TIÊU HÀNG THÁNG

KHẨU VỊ RỦI RO

1

Mức độ chắc chắn của bạn về sự ổn định của nguồn thu nhập trong tương lai?

2

Khi đầu tư, bạn muốn:

3

Kênh đầu tư rủi ro nhất mà bạn từng tham gia:

4

Bạn sẵn sàng bỏ bao nhiêu thời gian và công sức để nghiên cứu đầu tư?

NHẬN XÉT VỀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHI TIÊU

Mục Số tiền/tháng % thu nhập thực tế % thu nhập
(khuyến nghị)
Chi tiêu thiết yếu

50%

Chi tiêu không thiết yếu

30%

Tiết kiệm - Đầu tư - Bảo hiểm

20%

NHẬN XÉT

NHẬN XÉT VỀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Điểm số khẩu vị rủi ro:

Loại khẩu vị rủi ro:

Quỹ khẩn cấp tối ưu:

Kênh đầu tư an toàn

(Gửi tiết kiệm, Chứng chỉ tiền gửi, Quỹ BH liên kết chung, Quỹ BH bền vững, Money Market)

(Trái phiếu, BDS - Chung cư, Quỹ BH cân bằng)

(Tự doanh, BDS - Đất nền, Cổ phiếu ngắn hạn, Bitcoin)

Kênh đầu tư an toàn

Gửi Tiết Kiệm, Trái Phiếu, BĐS Chung Cư, Bảo Hiểm Nhân Thọ

Kênh đầu tư cân bằng

Vàng, Cổ Phiếu Bluechip, Chứng Chỉ Quỹ

Kênh đầu tư mạo hiểm

Bitcoin, Cổ phiếu ngắn hạn, Tự doanh, BĐS đất nền

Chú ý: Chiến lược đầu tư dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, GoMoney sẽ không chịu trách nhiệm với các quyết định cá nhân của bạn.