Biến động VNIndex và tổng khối lượng giao dịch trong năm 2020

(Dữ liệu cập nhập ngày 18/12/2020, nguồn: Fiinpro, KIS)

Thị trường Chứng Khoán Việt Nam có sự gia tăng mạnh mẽ phụ thuộc vào bối cảnh tình hình chính trị-kinh tế, tâm lý của các nhà đầu tư, các chính sách tài khóa hỗ trợ của Nhà Nước, cũng như những Hiệp Định Kinh Tế đang được ký kết.

Lấy ví dụ trong năm 2020 là thời điểm mà các ngân hàng nhà nước (NHNN) đã 3 lần cắt giảm lãi suất để giúp thị trường khôi phục nền kinh tế với tác động tiêu cực của dịch bệnh COVid-19. Với mức lãi suất thấp, tiền gửi phải lựa chọn kênh đầu tư khác có mức sinh lời cao hơn và thị trường chứng khoán có thể là lựa chọn tốt.

Các nhà đầu tư Chứng Khoán muốn Mua Bán sinh lời hiệu quả, thì ngoài yếu tố tác động của thị trường, cách thức đầu tư, thì thời gian giao dịch Chứng Khoán cũng là nội dung quan trọng để nắm bắt thời cơ chốt lời cao.

Sau đây là các thông tin về thời gian giao dịch Chứng Khoán, giờ mở cửa – đóng cửa trên các sàn giao dịch Chứng Khoán Cơ Sở HOSE, HNX, Upcom và sàn giao dịch Chứng Khoán Phái Sinh.

1. Thời gian sàn giao dịch Chứng khoán Cơ Sở (CKCS) và Chứng khoán Phái Sinh (CKPS)

2. Giờ giao dịch Chứng khoán Cơ Sở (CKCS) Việt Nam

Ba sàn Chứng Khoán HOSE (Hồ Chí Minh Stock Exchange), HNX (Hanoi Stock Exchange) và Upcom (Hanoi Stock Exchange) có thời gian giao dịch Chứng Khoán Cơ Sở từ thứ hai đến thứ sáu.

Giờ mở cửa giao dịch từ 9h00 và đóng cửa giao dịch vào lúc 15h00. Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ Tết đều ngừng giao dịch. Tính trung bình, sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam giao dịch khoảng 250 ngày/năm.

Sau đây là 3 khung giờ giao dịch cụ thể ba sàn HOSE, HNX và Upcom.

2.1. Khung giờ giao dịch chứng khoán sàn HOSE

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch (Giờ địa phương GMT+7)

Lệnh áp dụng

Chi tiết

Khớp lệnh Định Kỳ mở cửa và thỏa thuận

9h00 – 9h15

ATO/ LO

Lệnh thỏa thuận

Lệnh ATO: Giá mở cửa. Lệnh ATO là lệnh mua bán cổ phiếu khi mở cửa sàn giao dịch, ưu tiên trước lệnh giới hạn (LO).

 

Lệnh LO. Lệnh Giới Hạn. Đây là lệnh MUA và BÁN cổ phiếu tại mức giá xác định hoặc tốt hơn. 

Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận

9h15 – 11h30

LO/ MP

Lệnh thỏa thuận

Lệnh MP: Lệnh Thị Trường. Lệnh mua bán tại mức giá bán thấp nhất/ mức giá mua cao nhất có trên thị trường trên sàn HOSE.

Nghỉ giữa phiên I

11h30 – 13h00

  

Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận

13h00 – 14h30

LO/ MP

Lệnh thỏa thuận

 

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa và thỏa thuận

14h30 – 14h45

ATC, LO

Lệnh thỏa thuận

ATC: Giá đóng cửa. Lệnh mua bán cổ phiếu tại mức giá đóng cửa sàn giao dịch, được ưu tiên trước lệnh giới hạn (LO).

Giao dịch thỏa thuận

14h45 – 15h00

Lệnh thỏa thuận

 

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch (Giờ địa phương GMT+7)

Lệnh áp dụng

Khớp lệnh Định Kỳ mở cửa và thỏa thuận

9h00 – 9h15

ATO/ LO

Lệnh thỏa thuận

Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận

9h15 – 11h30

LO/ MP

Lệnh thỏa thuận

Nghỉ giữa phiên I

11h30 – 13h00

 

Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận

13h00 – 14h30

LO/ MP

Lệnh thỏa thuận

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa và thỏa thuận

14h30 – 14h45

ATC, LO

Lệnh thỏa thuận

Giao dịch thỏa thuận

14h45 – 15h00

Lệnh thỏa thuận

Trái Phiếu

Giờ giao dịch (Giờ địa phương GMT+7)

Giao dịch thỏa thuận

9h đến 11h30

Nghỉ giữa phiên

11h30 đến 13h00

Giao dịch thỏa thuận

13h00 đến 15h00

Đóng cửa

15h00

2.2. Khung giờ giao dịch chứng khoán sàn HNX

Thời gian giao dịch chứng khoán sàn HNX tương tự sàn HOSE, nhưng khác nhau về lệnh áp dụng. Mặc dù không có phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa ATO, nhưng có thêm giao dịch sau giờ từ 14h45 đến 15h00. Cụ thể bảng như sau:

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

Giờ giao dịch (giờ địa phương GMT+7)

Lệnh áp dụng

Chi tiết

Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận

9h00 – 11h30

LO/ MP/ MOK/ MAK/ MTL

Lệnh thỏa thuận

MAK/MOK/MTL:

Lệnh mua/bán tại mức giá bán thấp nhất/mua cao nhất hiện có trên thị trường trên sàn HNX.

Nghỉ giữa phiên

11h30 – 13h00

  

Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận

13h30 – 14h30

LO/ MP/ MOK/ MAK/ MTL

Lệnh thỏa thuận

 

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa và thỏa thuận

14h30 – 14h45

ATC/ LO

Lệnh đóng cửa

 

Sau giờ

14h45 – 15h00

PLO

Lệnh PLO:

Lệnh Mua/Bán tại mức giá đóng cửa trong phiên dịch sau giờ.

Khớp lệnh thỏa thuận

14h45 – 15h00

Lệnh thỏa thuận

 

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

Giờ giao dịch (giờ địa phương GMT+7)

Lệnh áp dụng

Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận

9h00 – 11h30

LO/ MP/ MOK/ MAK/ MTL

Lệnh thỏa thuận

Nghỉ giữa phiên

11h30 – 13h00

 

Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận

13h30 – 14h30

LO/ MP/ MOK/ MAK/ MTL

Lệnh thỏa thuận

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa và thỏa thuận

14h30 – 14h45

ATC/ LO

Lệnh đóng cửa

Sau giờ

14h45 – 15h00

PLO

Khớp lệnh thỏa thuận

14h45 – 15h00

Lệnh thỏa thuận

2.3. Khung giờ giao dịch chứng khoán sàn Upcom

Sàn Upcom khác với hai sàn HOSE và HNX là không có khớp lệnh định kỳ (ATC và ATO).

Cổ phiếu

Giờ giao dịch (giờ địa phương GMT+7)

Lệnh áp dụng

Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận

9h00 đến 11h30

Lệnh LO

Lệnh thỏa thuận

Nghỉ giữa phiên

11h30 đến 13h00

 

Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận

13h00 đến 15h00

Lệnh LO

Lệnh thỏa thuận

 

3. Phương thức khớp lệnh

Khớp lệnh trong thị trường Chứng khoán là việc thực hiện xong thỏa thuận giữa bên Mua và bên Bán trên bảng giao dịch điện tử trực tuyến. Lệnh của các nhà đầu tư được ghép với nhau để giao dịch theo mức giá phù hợp với nguyên tắc ưu tiên khớp lệnh của thị trường.

Nhà đầu tư chủ yếu quan tâm đến Khớp lệnh định kỳ và Khớp lệnh liên tục.

3.1. Nguyên tắc khớp lệnh

Hệ thống giao dịch thực hiện so với khớp lệnh Mua và lệnh Bán Chứng khoán theo nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian. Được thể hiện như sau:

Ưu tiên về giá

Lệnh Mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.

Lệnh Bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước,

Ưu tiên về thời gian

Trường hợp các lệnh có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước thì sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Nhìn chung, thị trường Chứng khoán Việt Nam sẽ sử dụng các loại lệnh sau:

  • Lệnh ATO, ATC

  • Lệnh MP, LO, MTL, MOK, MAK

  • Lệnh POL

Sau đây là bảng tóm tắt các phiên lệnh và các lệnh được đặt trong phiên giao dịch Chứng khoán:

Lệnh có giá trị trong suốt phiên giao dịch chứng khoán và không mất giá trị trong giờ nghỉ trưa.

Tại Phiên Định Kỳ: Lệnh ATO, ATC được ưu tiên trước.

Tại Phiên Liên Tục: Lệnh Thị Trường (lệnh MP, MTL, MOK, MAK) được ưu tiên trước.

Lệnh Thường Dùng Nhất: Lệnh LO – MUA và BÁN tại giá bất kỳ.

4. Thời gian thanh toán chứng khoán trên sàn HOSE, HNX, Upcom

Ngoài thời gian giao dịch chứng khoán, thời gian nhận tiền thanh toán sau khi giao dịch thành công cũng là một điều đáng được lưu tâm của các nhà đầu tư.

Khi giao dịch trên sàn Chứng Khoán Việt Nam, thời gian thanh toán sẽ được tính theo 3 mức:

  • T+0: người giao dịch mua/ bán thành công một mã chứng khoán trong ngày.

  • T+1: Sau ngày thực hiện giao dịch thành công 1 ngày.

  • T+2: Sau ngày thực hiện giao dịch thành công 2 ngày.

  • T+1 và T+2: Không tính Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ theo quy định UBCK Nhà nước.

Mỗi tài sản sẽ có mốc thời gian thanh toán khác nhau. Vậy, chúng ta có bảng thời gian thanh toán như sau:

Loại giao dịchTừ lúc mua tới lúc bán Thời điểm thanh toán tiền mặtThời điểm thanh toán cổ phiếu
Lệnh mua Cổ phiếu & Chứng chỉ quỹTừ T+0 đến T+2T+3T+3
Lệnh mua Trái phiếuTừ T+0 đến T+1T+1T+1
Lệnh bán Cổ phiếu & Chứng chỉ quỹ Từ T+0 đến T+2T+3T+3
Lệnh bán trái phiếuTừ T+0 đến T+1T+1T+1