Bao nhiêu cổ phiếu là đủ cho một danh mục đầu tư hiệu quả? Đầu tư quá ít thì không thể đa dạng danh mục, quá nhiều thì không thể kiểm soát. Liệu rủi ro có tỷ lệ nghịch với số lượng cổ phiếu thêm vào danh mục đầu tư không và chiến lược quản lý danh mục đầu tư chứng khoán như thế nào?

1. Chiến lược phân bố tài sản

Trong quy tắc Quản lý tài chính cá nhân, trước khi phân bổ dòng tiền đầu tư, bạn cần đảm bảo khả năng tài chính của mình ổn định:

 • Tài khoản dự trữ cho trường hợp khẩn cấp: tối thiểu 3-6 tháng chi phí

Ví dụ: một tháng bạn tiêu hết 5 triệu thì tài khoản dự trữ cần ít nhất 15 triệu. Số tiền này dự trữ cho trường hợp cấp bách ( như tai nạn, nghỉ việc, .…).

 • Trả hết các khoản nợ

Tiếp theo, bạn sẽ phân bổ dòng tiền đầu tư cho các loại tài sản dựa vào khả năng tài chính, khẩu vị rủi ro và thời gian đầu tư. Việc phân bổ tài sản quyết định đến hơn 50% sự thành công hay thất bại của danh mục đầu tư.

Để biết cụ thể hơn cách đa dạng hóa các kênh đầu tư, xem thêm Đầu tư gì năm 2021? Cách đầu tư tài chính an toàn & hiệu quả

Ví dụ minh họa:

Bạn có 100 triệu đồng để đầu tư, bạn sẽ chia tài sản theo tỷ trọng cân bằng với cấu trúc 50/50

(50% là cổ phiếu, 50% là trái phiếu và tiền gửi).

Bạn sẽ phân bổ tài sản đầu tư trong 1 năm như sau

Đơn vị: triệu đồng

Tỷ lệ rủi ro

Danh mục

Tỉ lệ đầu tư

Số tiền đầu tư

Lợi suất cao nhất

Tiền sau lãi

Rủi ro thấp

Gửi tiết kiệm

30%

30

6.5%

31.95

Trái phiếu

20%

20

10%

22

Rủi ro cao

Cổ phiếu ( dài hạn)

25%

25

12%

28

Cổ phiếu (ngắn hạn)

25%

25

20%

30

100%

100

111.955

Bạn sẽ phân bổ tài sản đầu tư trong 1 năm như sau

Đơn vị: triệu đồng

Tỷ lệ rủi ro

Danh mục

Lợi suất cao nhất

Tiền sau lãi

Rủi ro thấp

Gửi tiết kiệm

6.5%

31.95

Trái phiếu

10%

22

Rủi ro cao

Cổ phiếu ( dài hạn)

12%

28

Cổ phiếu (ngắn hạn)

20%

30

   

111.955

Quyết định phân bổ tài sản là đặc biệt quan trọng, vì nó chi phối việc thực hiện của hầu hết toàn bộ danh mục đầu tư. Đa dạng hóa danh mục đầu tư giúp bạn cân đối dòng tiền, hoạch định chiến lược đầu tư để đặt được mục tiêu tài chính để ra.

2. Lựa chọn chiến lược đầu tư cổ phiếu

Sau khi xác được tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục tài sản, bạn sẽ ước tính được số tiền đầu tư cổ phiếu. Nhà đầu tư phải sử dụng nhiều kỹ thuật, phương pháp và chiến lược khác nhau để lựa chọn các chứng khoán cụ thể. Tìm hiểu thêm về chiến lược đầu tư cổ phiếu

Về cơ bản, đầu tư chứng khoán gồm 2 kiểu đầu tư

Đầu tư ngắn hạn

 • Trading: Giao dịch lướt sóng
 • Sử dụng phân tích kỹ thuật
 • Đòi hỏi theo sát thị trường để mua bán chốt lời và tái đầu tư liên tục
 • Mua khi bắt đầu tăng, bán khi bắt đầu giảm

Đầu tư dài hạn

 • Nghiên cứu và lựa chọn cổ phiếu tốt
 • Sử dụng phân tích cơ bản
 • Tin tưởng mã cổ phiếu sẽ tăng trưởng trong tương lai
 • Đặt mục tiêu: tăng trưởng x% thì bán

Thị trường chứng khoán, đặc biệt là trong ngắn hạn, luôn có những biến động bất thường nằm ngoài dự báo nên việc lựa chọn cổ phiếu để đầu tư mang tính chất liên tục. Điều chỉnh danh mục đầu tư khi thị trường có biến động hay đưa ra những quyết định mua bán kịp thời để thay đổi.

Có thể chia số tiền đầu tư cổ phiếu thành 2 phần: một phần để giao dịch lướt sóng và phần còn lại để đầu tư dài hạn. Như vậy sẽ giúp bạn nắm bắt những thời cơ sinh lời.

3. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Quản lý danh mục đầu tư là cách thức lựa chọn và giám sát danh mục các khoản đầu tư, theo dõi và điều chỉnh các danh mục này để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa để đạt được mục tiêu tài chính đề ra.

Phân bổ tỷ trọng danh mục theo ngành và theo cổ phiếu

 • Số lượng ngành phân bổ: 3-5 ngành
 • Số lượng cổ phiếu phân bổ: từ 1 -2 cổ phiếu/ ngành

Các doanh nghiệp đều hoạt động trong lĩnh vực khác nhau và chu kỳ kinh tế cũng không giống nhau. Vì thế hiểu về chu kỳ kinh tế sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn đúng cổ phiếu sinh lời.

Biểu hiện của các lĩnh vực phổ biến theo 4 giai đoạn của chu kỳ kinh tế

Nhà đầu tư cần nắm bắt xu hướng thị trường, trong từng chu kỳ của nền kinh tế và của thị trường chứng khoán, các ngành khác nhau và cổ phiếu của các ngành đó sẽ thể hiện tăng trưởng vượt bậc so với toàn bộ thị trường

Nên nắm bao nhiêu cổ phiếu trong danh mục đầu tư chứng khoán?

Không có một con số chính xác số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nên nắm giữ. Con số mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp khuyến nghị là 5-10 cổ phiếu trong danh mục. Mục đích chính của việc đa dạng cổ phiếu là giảm thiểu mức độ rủi ro hệ thống, theo quy tắc “Không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ” và số lượng vừa phải để dễ quản lý.

“Nếu bạn có thể xác định 6 doanh nghiệp tuyệt vời, đó là tất cả sự đa dạng mà bạn cần”

– Warren Buffet

Đánh giá thường xuyên danh mục đầu tư

Khi bạn có một danh mục đầu tư hoàn chỉnh, bạn cần thường xuyên phân tích và tái cân bằng danh mục, cân nhắc:

 • Bán cổ phiếu đang có mức sức sinh lời kém ( có thể do định giá sai hoặc xu hướng thị trường thay đổi).
 • Lựa chọn cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng, thay thế.

Kết luận: Xây dựng danh mục đầu tư giúp nhà đầu tư tối ưu về mặt số lượng và chất lượng, tức là chọn lọc những cổ phiếu có kỳ vọng tăng trưởng cao nhất. Rủi ro không hẳn tỷ lệ nghịch với số lượng cổ phiếu trong danh mục, mà phụ thuộc vào chiến lược đầu tư, lựa chọn cổ phiếucách quản lý danh mục