Ngoài việc hưởng chênh lệch giá cổ phiếu, nhà đầu tư còn được nhận cổ tức. Tỷ suất cổ tức có thể lên đến 15%, gấp đôi so với lãi suất tiền gửi (7%/năm). Vậy làm thế nào để lựa chọn được cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao như vậy? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Cổ tức là gì?

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của công ty. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Thông tin chi trả cổ tức sẽ phụ thuộc vào tổ chức phát hành quyết định.

Hai hình thức trả cổ tức phổ biến nhất

 • Trả bằng tiền
 • Trả bằng cổ phiếu

Trả bằng tiền

Trả bằng cổ tức

Hình thức

Chi trả lợi nhuận bằng tiền mặt

Tỷ lệ chia cổ tức được tính theo mệnh giá 10.000 đồng

Phát hành thêm cổ phiếu theo dạng tỉ lệ

Ví dụ

Công ty X chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

– Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá

– Mệnh giá: 10000 VND,

– Cổ tức tiền mặt/ 1 cổ phiếu:

10 000 x 5% = 500 đồng

Công ty Y chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu:

– Tỷ lệ thực hiện: 20% ( người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới)

Ví dụ: cổ đông sở hữu 124 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính 124 x 20% = 24.8 cổ phiếu

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 24 cổ phiếu

Thuế cổ tức chứng khoản: Khi nhận cổ tức bằng tiền mặt, thuế được tính 5%

Trả cổ tức bằng tiền mặt hay trả cổ tức bằng cổ phiếu tốt hơn ?

Cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức bằng cổ phiếu

Đối với nhà đầu tư

– Số tiền cố định, tính thanh khoản cao

– Có thể rút tiền và tái đầu tư

– Thể hiện sự uy tín của doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận

– Giá cổ phiếu biến động, có thể tăng hoặc giảm sau khi chia cổ tức .

Có tiềm năng nhận nhiều tiền hơn nếu giá cổ phiếu của công ty.

– Thời gian làm thủ tục lâu hơn, cổ phiếu sẽ không về tài khoản ngay

– Chi trả cổ phiếu không thể đánh giá được hoạt động của công ty

Đối với doanh nghiệp

Lợi nhuận sinh ra sẽ được chia cho các cổ đông, đi ra khỏi nguồn vốn của doanh nghiệp

Lợi nhuận sinh ra và chi trả cho các cổ đông vẫn ở trong doanh nghiệp. Chỉ chuyển từ Lợi nhuận sau thuế sang vốn góp của chủ sở hữu

Hiện tại các công ty thường kết hợp chia cổ tức tiền mặt và cổ phiếu. Việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu là hình thức tốt nếu đó là các công ty lớn, có tiềm năng phát triển. Còn đối với công ty đang có vấn đề thì việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ an toàn hơn đối với nhà đầu tư.

Tỷ lệ chi trả cổ tức là gì?

Tỷ lệ chi trả cổ tức là tỷ lệ phần trăm (%) giữa cổ tức bằng tiền chia cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp

Ví dụ: Vinhomes chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và cổ phiếu tỷ lệ 45%

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 30%/ vốn điều lệ, tức là 1000 cổ phiếu nhận thêm 300 cổ phiếu mới.

Đối với trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ chi trả là 15%/ vốn điều lệ, tương ứng 1 cổ phiếu nhận thêm 1500 đồng.

2. Làm thế nào để nhận được cổ tức?

Để được nhận cổ tức, bạn chỉ cần nắm giữ cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày giao dịch mà nhà đầu tư sẽ không được hưởng các quyền liên quan ( quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự đại hội cổ đông..). Mục đích của ngày GDKHQ để công ty chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu.

Ví dụ: Ngày ra thông báo về trả cổ tức của tập đoàn HPG là 21/7/2020

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/7/2020

Để hưởng cổ tức, bạn cần mua cổ phiếu trước ngày 29/7/2020

Trả cổ tức năm 2019 (HPG)

Giá cổ phiếu được điều chỉnh giảm trong ngày giao dịch không hưởng quyền

Trong ngày giao dịch không hưởng quyền, thị giá cổ phiếu sẽ giảm theo tỷ lệ chia cổ tức. Cụ thể, doanh nghiệp dùng lợi nhuận chưa phân phối để chi trả cổ tức, do đó vốn chủ sở hữu giảm (giá trị sổ sách giảm), dẫn đến giá cổ phiếu giảm.

Tính giá điều chỉnh tại ngày GDKHQ

Bạn có thể áp dụng công thức tổng quát dưới đây trong nhiều trường hợp:

 • Trả cổ tức bằng tiền
 • Trả cổ tức bằng cổ phiếu
 • Phát hành thêm cổ phiếu
 • Chia tách cổ phiếu

Công thức tổng quát:

Trong đó:

 • P: Giá hiện tại
 • P_dc: Giá điều chỉnh
 • P_ph: Giá cổ phiếu phát hành thêm
 • m: Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm
 • n: Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (hoặc cổ phiếu thưởng)
 • D: cổ tức bằng tiền mặt

Ví dụ: Cổ phiếu X có giá 30,000 VND. Chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%/ mệnh giá (tương ứng 1000 VND/ 1 cổ phiếu)

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá điều chỉnh về 29,000 VND/ 1 cổ phiếu

3. Cách lựa chọn cổ phiếu trả cổ tức cao

Trước tiên bạn cần xác định được mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của mình để lựa chọn phương pháp đầu tư phù hợp, xem thêm: Đầu tư gì năm 2021? Cách đầu tư tài chính hiệu quả & an toàn.

Chiến lược đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức phù hợp với nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu trong thời gian tương đối dài, không mua – bán liên tục. Chiến lược có mức độ rủi ro thấp nhưng đòi hỏi nhà đầu tư lựa chọn được công ty có kết quả kinh doanh tốt trong năm gần đây, có lịch sử trả cổ tức đều đặn nhiều năm.

Ba tiêu chí cơ bản dưới đây để bạn lọc một cổ phiếu trả cổ tức cao

3.1. Tỷ suất cổ tức hấp dẫn hơn lãi suất tiết gửi kỳ hạn 1 năm

Tỷ suất cổ tức = Cổ tức bằng tiền/Thị giá cổ phiếu

Nên lựa chọn cổ phiếu có tỷ suất cổ tức > 10%, nhằm đảm bảo lợi nhuận thu về vượt trội so với mặt bằng lãi suất tiết kiệm ( 7%/năm)

3.2. Thanh khoản trung bình 30 phiên lớn hơn 10 000 cổ phiếu/ phiên

Đảm bảo việc mua bán cổ phiếu thực hiện dễ dàng

3.3. Thị giá cổ phiếu lớn hơn 10 000 VND

Nhằm loại bớt các mã cổ phiếu có hoạt động kinh doanh không ổn định, tỷ lệ trả cổ tức không cao nhưng do thị giá thấp nên tỷ suất cổ tức cao

Bạn có thể lọc thêm nhiều tiêu chí như ngành nghề kinh doanh, tăng trưởng kinh doanh theo năm…

Nguồn: https://vn.tradingview.com/screener/

Danh sách Cổ phiếu có Tỷ suất cổ tức (dự kiến) hấp dẫn (tháng 5/2021)

Nguồn: FiinPro Platform

 • SD5: Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình ngành điện. Trong giai đoạn 2018-2020, công ty đã thực hiện trả cổ tức tiền mặt 7-10% mệnh giá, tương ứng với mức tỷ suất cổ tức đạt trung bình 9,4% mỗi năm.
 • PPS: Hoạt động trong lĩnh vực vận hành và xây lắp điện, có lịch sử trả cổ tức cao (trên 10%) từ năm 2010. Dù năm 2020 gặp khó khăn, công ty vẫn thực hiện trả cổ tức năm 7,5% trên mệnh giá
 • HMH: Kinh doanh dịch vụ vận tải, kho bãi, HMH có tiềm năng được hưởng lợi từ dòng vốn FDI và việc đẩy mạnh xuất nhập khẩu. Cổ tức các năm 2018-2020 ở mức cao, đạt 18-20% mệnh giá
 • POS: Lợi nhuận năm 2020 của POS tăng đột biến (tăng hơn 200% yoy). Hàng năm, POS vẫn duy trì trả cổ tức ở mức 7-8% mệnh giá. Với kêt quả kinh doanh tốt vượt trội trong năm 2020, kỳ vọng POS sẽ tăng mức cổ tức lên cao hơn.
 • CHP: Là doanh nghiệp thủy điện, CHP có lịch sử chi trả cổ tức đều đăn với tỷ suất đạt trung bình 8% trong giai đoạn 2018-2020, CHP. Bên cạnh đó, trong năm 2020, CHP đã đưa nhà máy điện mặt trời Cư-jut, có công suất lắp đặt 50 MWAC, đi vào hoạt động. Dự kiến, nhà máy này sẽ sản xuất mỗi năm trên 90 triệu kWh và mang về doanh thu 200 tỷ (bằng khoảng 25% doanh thu năm 2020).

(Nguồn: FiinGroup)

Ngoài ra, để cập nhật thông tin về lịch sử chi trả cổ tức của doanh nghiệp, bạn có thể tìm đọc qua các kênh thông tin như:

https://vietstock.vn/doanh-nghiep/co-tuc.htm

https://cafef.vn/co-tuc.html

Khi lựa chọn cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao, nhà đầu tư nên ưu tiên đầu tư vào doanh nghiệp đứng đầu ngành, lợi nhuận ổn định và tìm hiểu chính sách cổ tức qua các năm.

Chiến lược đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức đem lại tỷ suất lợi nhuận lên đến 10% -20%, vượt trội so với lãi suất gửi tiết kiệm (6-7%/ năm). Ba yếu tố cơ bản để lựa chọn cổ phiếu có cổ tức hấp dẫn: lịch sử trả cổ tức, lợi nhuận tăng trưởng, tính thanh khoản.

Để đầu tư cổ phiếu hiệu quả hơn, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn đầu tư cổ phiếu.