Khóa học đầu tư

& CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Sứ mệnh nâng cao nhận thức đầu tư & tài chính cá nhân cho 10 triệu người Việt. Chúng tôi giúp các NĐT tham gia thị trường chứng khoán và các kênh đầu tư một cách bền vững dài hạn, không phải vì hiệu ứng FOMO!

Tham gia ngay

1200+

Học viên tham gia

70+

Video về chiến lược đầu tư

15+

Năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam

Khóa học nổi bật

Chiến thuật đầu tư cổ phiếu

  • Phân bổ tài sản dựa vào khẩu vị rủi ro
  • So sánh lợi suất các kênh đầu tư trên thị trường
  • Danh mục cổ phiếu khuyến nghị

Khóa học nổi bật

Chiến thuật đầu tư cổ phiếu

  • Phân bổ tài sản dựa vào khẩu vị rủi ro
  • So sánh lợi suất các kênh đầu tư trên thị trường
  • Danh mục cổ phiếu khuyến nghị

CÁC CHUYÊN GIA

Cập nhật những phân tích chuyên sâu về: